Cymraeg

 

Ein gwefan gyrfaoedd.

Rydym yn datblygu gwefan newydd a fydd hefyd yn darparu gwasanaeth Cymraeg. Ein nod yw i hyn gael ei gwblhau erbyn diwedd mis Ebrill 2021. Am unrhyw ymholiadau neu gefnogaeth bellach, cysylltwch â recruitmentteam@btp.police.uk

Our careers website.

We are developing a new website which will also provide a Welsh Language service. We aim for this to be completed by the end of April 2021. For any queries or further support please contact recruitmentteam@btp.police.uk