Close

Diogelu pob taith.

Mae'r Heddlu Trafnidiaeth Prydeinig yn cadw miliynau o bobl yn symud yn ddiogel ar rwydweithiau rheilffyrdd Prydain bob dydd. Rydym yn cefnogi ein gilydd ac yn helpu cymunedau i gyrraedd eu cyrchfannau'n ddiogel, waeth ble maent yn mynd neu pam. A byddwn yn gwneud yr un peth mewn perthynas â'ch taith yrfaol.

Rydym yn wahanol i bob Heddlu arall. Heddlu cenedlaethol ydym ac rydym yn gweithio mewn amgylchedd heriol, sy'n golygu bod gennym sgiliau arbenigol i ddiogelu ein cymunedau. Mae ein staff wedi'u hyfforddi i'r safonau uchaf er mwyn sicrhau ein bod un cam ar y blaen bob amser. Mae'n cynnwys popeth y byddech yn disgwyl ei brofi mewn Heddlu a llawer mwy.

arrow-down

diogelu pob
taith gymudo ddyddiol
diwrnod allan gwych
ymweliad hirddisgwyliedig
dêt cyntaf
bore cynnar
noson allan hwyr
aduniad teuluol
gwyliau gartref
pennod newydd
diwrnod gêm
a phopeth arall.

Pam ymuno â ni?

Rydym yn falch o fod yn Heddlu sy'n rhoi pobl yn gyntaf.

Pam ymuno â ni? arrow

Recriwtio ar gyfer Amrywiaeth

Grymuso ein gilydd i fynd ymhell.

Pam ymuno â ni? arrow