Close

Diogelu pob taith

Amdanom ni

10,000 o filltiroedd y dydd.

Rydym yn diogelu ac yn plismona 10,000 milltir o drac a 3,000 o orsafoedd rheilffyrdd a depos bob dydd er mwyn i filiynau o bobl allu gwneud y teithiau sy'n bwysig iddynt.

Rydym yn ymfalchïo yn y ffaith ein bod yn plismona system Rheilffordd Danddaearol Llundain, Rheilffordd Ysgafn Ardal Dociau Llundain, System Tramiau Metro Canolbarth Lloegr, 'Tramlink' Croydon, Metro Sunderland a Rheilffordd Danddaearol Glasgow.

Mae'r rhain yn amgylcheddau plismona unigryw sydd â setiau unigryw o anghenion. Dyna pam ein bod yn defnyddio ein hamser, ein sgiliau a'n hadnoddau i rymuso ein staff â hyfforddiant rhagorol er mwyn sicrhau y gallwn ddelio â throseddau sy'n ymwneud â rheilffyrdd ar draws siroedd, gwledydd a rhwydweithiau

Pam ymuno â ni?

Y ffordd y mae ein staff yn gweithio sy'n ein gosod ar wahân.

Recriwtio ar gyfer Amrywiaeth