Close

Diogelu pob taith

Datganiad hygyrchedd

Mae'r datganiad hygyrchedd hwn yn gymwys i www.btpcareers.co.uk.

Caiff y wefan hon ei rhedeg gan yr Heddlu Trafnidiaeth Prydeinig. Rydym am i gynifer o bobl â phosibl allu defnyddio'r wefan. Er enghraifft, mae hynny'n golygu y dylech allu gwneud y canlynol:

  • newid lliwiau, lefelau cyferbynnedd a ffontiau
  • chwyddo'r testun i hyd at 300% heb iddo ddiflannu oddi ar y sgrin
  • gwe-lywio drwy'r rhan fwyaf o'r wefan gan ddefnyddio bysellfwrdd yn unig
  • gwe-lywio drwy'r rhan fwyaf o'r wefan gan ddefnyddio meddalwedd adnabod llais
  • gwrando ar y rhan fwyaf o'r wefan gan ddefnyddio rhaglen darllen sgrin (gan gynnwys y fersiynau mwyaf diweddar o JAWS, NVDA a VoiceOver)

Rydym hefyd wedi gwneud testun y wefan mor hawdd ei ddeall â phosibl.

AbilityNet gyngor ar wneud eich dyfais yn haws ei defnyddio os oes gennych anabledd.

Pa mor hawdd ei defnyddio yw'r wefan hon

Rydym wedi ceisio creu'r wefan hon i fod yn gwbl hygyrch.

Adborth a gwybodaeth gyswllt

Os bydd angen gwybodaeth ar y wefan hon arnoch mewn fformat gwahanol megis PDF hygyrch, print bras, fersiwn hawdd ei deall, recordiad sain neu braille, anfonwch neges e-bost i recruitmentteam@btp.pnn.police.uk.Byddwn yn ystyried eich cais ac yn cysylltu â chi o fewn 28 diwrnod.

Rhoi gwybod am broblemau hygyrchedd ar y wefan hon

Rydym bob amser am wneud y wefan hon yn haws ei defnyddio. Os cewch unrhyw broblem neu os byddwch o'r farn nad ydym yn bodloni gofynion hygyrchedd, cysylltwch â recruitmentteam@btp.pnn.police.uk. 

Gweithdrefn orfodi

Y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol sy'n gyfrifol am orfodi Rheoliadau Hygyrchedd Cyrff y Sector Cyhoeddus (Gwefannau ac Apiau ar gyfer Dyfeisiau Symudol) (Rhif 2) 2018 (y ‘rheoliadau hygyrchedd’). Os na fyddwch yn fodlon ar ein hymateb i'ch cwyn, cysylltwch â'r Gwasanaeth Cynghori a Chymorth Cydraddoldeb.

Gwybodaeth dechnegol am hygyrchedd y wefan hon

Mae'r Heddlu Trafnidiaeth Prydeinig yn ymrwymedig i wneud y wefan hon yn hawdd ei defnyddio, yn unol â Rheoliadau Hygyrchedd Cyrff y Sector Cyhoeddus (Gwefannau ac Apiau ar gyfer Dyfeisiau Symudol) (Rhif 2) 2018.

Statws cydymffurfio

Mae'r wefan hon yn cydymffurfio'r llwyr â Web Content Accessibility Guidelines version 2.1 safon AA.

Paratoi ar gyfer y datganiad hygyrchedd hwn.

Paratowyd y datganiad hwn ar 18 Hydref 2021. Fe'i hadolygwyd ddiwethaf ar 31 Ionawr 2021.

Profwyd y wefan hon ddiwethaf ar 18 Hydref 2021. Cynhaliwyd y prawf gan Penna.