Close

Diogelu pob taith

Y Rolau

Archwiliwch ein taith yrfaol gyda ni.

Mae diogelu pob taith yn gofyn am Heddlu unigryw. Mae gennym fwy na 1,100 o rolau sy'n rhai arbenigol ac amrywiol, gan helpu i ymdrin â phob sefyllfa. Rydym yn gymysgedd bywiog o bobl sy'n cydweithio fel un Heddlu. Os byddwch yn ymuno â ni, cewch eich annog a'ch cefnogi er mwyn sicrhau eich bod yn llwyddo ar bob cam o'r ffordd.

Swyddog heddlu

Aelod o staff yr heddlu

Timau arbenigol

Swyddogion Arbennig a Gwirfoddolwyr

Swyddogion cymorth cymunedol yr heddlu

Ail-ymuno a Throsglwyddai

Lechyd Galwedigaethol