Close

Diogelu pob taith

Gweithdy ar wneud cais

Cliciwch yma i ddechrau eich taith.

Rydym yn deall y byddwch, wrth reswm, yn awyddus i baratoi ar gyfer y broses recriwtio i fod yn Swyddog Heddlu gyda ni. Er mwyn eich cefnogi drwy'ch cais a'r ganolfan asesu wedyn, o bryd i'w gilydd byddwn yn cynnal gweithdai gwneud cais a'r ganolfan asesu.

Bwriedir i'n gweithdai chwalu mythau cyffredin am blismona a sicrhau bod gan ddarpar ymgeiswyr syniad da o'r hyn y gallant ei ddisgwyl gan y swydd a'r broses recriwtio, er mwyn eu hysbrydoli i ymgeisio a theimlo'n hyderus i wneud hynny.

Fel arall, os bydd gennych unrhyw gwestiynau am y rôl a'r broses gwneud cais cysylltwch â: PART-Recruitment@btp.pnn.police.uk

 

Gweithdy ar wneud cais
Workshop Video Transcript Welsh arrow-white arrow-black